MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Wij geloven dat wij onze klanten kunnen helpen om uitzonderlijke werkprestaties te leveren, door te zorgen dat zij beschikken over het juiste materiaal. Want goed gereedschap is het halve werk.

 

Create change

Dit willen wij doen op een manier die rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. De manier waarop wij bij 71WorkX zaken doen, is net zo belangrijk als de producten en diensten die wij leveren. Wij willen met ons bedrijf actief bijdragen aan een leefbare en veilige samenleving, door verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van onze activiteiten en beslissingen voor mens, milieu en maatschappij. Dit is voor ons zo belangrijk, dat wij het als een kernwaarde van ons bedrijf zien. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat voor ons synoniem voor ’Create Change’.

 

71WorkX en MVO

We streven bij 71WorkX naar een optimale balans tussen een gezond bedrijfsrendement, een beter milieu en het welzijn van onze medewerkers en de maatschappij. Concreet betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons het volgende:

Sociaal:

 • we gaan op een respectvolle en ethische manier om met onze medewerkers, klanten en omgeving
 • we respecteren de wet- en regelgeving en algemeen geldende normen en waarden
 • we hebben oog voor de behoeften van onze klanten, leveranciers, medewerkers en andere belanghebbenden
 • we zijn helder en open in onze communicatie
 • sociale verantwoordelijkheid, integriteit en passie voor service zijn basiswaarden van 71WorkX

Economisch:

 • we bieden innovatie en duurzame concepten
 • we zoeken voor onze klanten naar de best beschikbare oplossingen die realiseerbaar zijn tegen een redelijke kostprijs

Ecologisch:

 • wij doen ons uiterste best om het milieu zo min mogelijk te belasten
 • daarom nemen wij energiebesparende maatregelen, zoals het aanbrengen van isolatie en energiezuinige materialen, apparatuur en verlichting in ons bedrijf
 • ook vermindering van papiergebruik, afvalscheiding en vermindering van de hoeveelheid afval hebben onze aandacht
 • verder proberen we ons brandstofgebruik terug te dringen en gebruiken we minder milieubelastende bedrijfsauto’s.