Privacyverklaring

71WorkX begrijpt het belang van de bescherming van uw privacy wanneer u onze website gebruikt. Deze Privacyverklaring beschrijft het beleid van 71WorkX met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (“Privacybeleid”). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website 71WorkX.com (“Webshop”). 71WorkX is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van 71WorkX.com en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze Privacyverklaring en onze gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de 71WorkX derden kan inschakelen voor hosting van delen of in zijn geheel, of voor onderhoud van de 71WorkX website.

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u uw vragen richten aan office@71WorkX.com

1. Verzamelen van uw persoonsgegevens.

U kunt onze Website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:
Uw naam en titel, e-mailadres, postadres, telefoon- en faxnummer en informatie over uw bedrijf. Door 71WorkX verzamelde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor zover redelijkerwijs nodig is om aan uw verzoeken te voldoen alsmede voor de meest relevante, doelgerichte aanbiedingen en informatie van 71WorkX en voor geen enkel ander doel gebruikt. Al deze informatie wordt aangeduid als "Persoonlijke Informatie". Bovendien controleert 71WorkX inkomend en uitgaand verkeer voor diagnose van problemen met de server en beheer van de Site. 71WorkX gebruikt deze gegevens ook om een demografisch profiel over zijn bezoekers, klanten en partners in het algemeen samen te stellen.

2. Gebruik van uw persoonsgegevens.

71WorkX gebruikt de door de klant persoonlijke informatie verstrekt via de site uitsluitend voor communicatiedoeleinden tussen de klant en 71WorkX. 71WorkX verzamelt uw persoonsgegevens voor relatiebeheer en indien van toepassing, kan 71WorkX de persoonlijke informatie ook afzonderlijk of in combinatie met reeds bestaande informatie gebruiken.

3.

Door het vrijwillig verstrekken van uw persoonsgegevens, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw persoons informatie, zoals beschreven in deze Privacyverklaring. De op deze site verzamelde persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland, waar 71WorkX is gevestigd. Vanwege de bestaande wettelijke, reglementaire en veiligheidseisen, kan 71WorkX onder bepaalde omstandigheden verplicht worden tot openbaarmaking van uw persoonsgegevens. 71WorkX zal naar redelijkheid inspanningen leveren om dergelijke informatie te beperken tot de volgende omstandigheden: ( l ) wanneer 71WorkX in goed vertrouwen het nodig acht in het geval van een dagvaarding of andere juridische processen; ( ll ) indien 71WorkX het redelijkerwijs nodig acht in relatie tot het onderhouden, updaten of anderszins implementeren van 71WorkX gegevens veiligheidsmaatregelen, apparatuur, technische operaties; ( lll ) wanneer 71WorkX het redelijkerwijs noodzakelijk acht, ter identificatie, contact op te nemen, of juridische stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten om de rechten van 71WorkX te beschermen en/of af te dwingen, met inbegrip maar niet beperkt tot het handhaven van de gebruiksvoorwaarden voor deze Site; ( lV ) ter bescherming of verdediging van de rechten of eigendommen van 71WorkX; ( V ) in dringende omstandigheden teneinde persoonlijke veiligheid van het publiek en of de gebruikers van 71WorkX producten, diensten en de site te beschermen; Daarnaast kan 71WorkX ook persoonsgegevens bekend maken in verband met de verkoop, overdracht of enige andere overdracht van het bedrijf 71WorkX of enig deel daarvan, of als onderdeel van een security audit .

4. Bescherming van uw persoonsgegevens.

71WorkX onderneemt aanzienlijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, voorkeuren en andere informatie die via de 71WorkX site zijn verzameld te beschermen 71WorkX zal nooit bewust toegang tot deze informatie mogelijk maken aan iemand buiten de 71WorkX organisatie anders dan hier beschreven. 71WorkX heeft substantieel geinvesteerd in server, database-, backup- en firewall- technologieën om de persoonlijke en vertrouwelijke informatie verzameld via de 71WorkX website te beschermen. U bent echter ook zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw gegevens en gegevensdrager. Uw 71WorkX gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing) zijn vertrouwelijk en wij raden u aan deze niet ter beschikking te stellen aan derden. Helaas kan vanwege de aard van het internet als een openbaar overdrachts netwerk, noch 71WorkX’ network, noch dataoverdracht via het internet worden gegarandeerd als zijnde 100% veilig. Als gevolg daarvan, terwijl wij ernaar streven om persoonlijke informatie die door u aan ons verstrekt wordt, kan 71WorkX de veiligheid van dergelijke informatie niet zekeren of garanderen. De door u aan ons overgedragen persoonlijke informatie is op eigen risico. Zodra wij uw persoongegevens hebben ontvangen onderneemt 71Workx aanzienlijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van deze informatie in overeenstemming met deze Privacyverklaring te beschermen.

5. Cookies.

Als u informatie op onze site bekijkt of download, kunnen we uw bezoek volgen door middel van het gebruik van "cookies". Cookies zijn stukjes Informatie die een website opslaat op een individuele harde schijf voor het bijhouden van gegevens. Het gebruik van cookies is een industrie standaard, de meeste grote websites maken gebruik van cookies. Cookies helpen 71WorkX om informatie op maat aan te bieden gebaseerd op voorkeuren en welke delen van de website het meest bezocht worden. 71WorkX gebruikt nooit cookies om informatie uit uw computer te halen die niet eerst oorspronkelijk in een cookie werd verzonden. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen door cookies te weigeren. Echter, door dit te doen, zou het kunnen voorkomen dat u niet in staat bent om volledig gebruik maken van de Site.

6. Web Beacons.

Pagina's op deze site kunnen elektronische afbeeldingen bevatten aangeduid als web beacons, soms ook aangeduid als single-pixel gifs of clear gifs. De Web Beacons kunnen worden gebruikt bij het leveren van cookies door onze site om het aantal gebruikers bij te houden en onze website-activiteit te volgen.

7. Links naar andere websites.

De 71WorkX site kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden welke niet werken in overeenstemming met de 71WorkX Privacyverklaring. Wanneer u gebruikt maakt van koppelingen naar andere websites via de 71WorkX website, is de Privacyverklaring en het privacybeleid van 71WorkX niet langer van toepassing. Wij raden u aan de Privacyverklaring van elke site beheerd door derden, eerst te lezen voordat u persoonlijke identificeerbare informatie openbaar maakt. 71WorkX is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites beheerd door derden anders dan 71WorkX.

8. Keuzes betreffende het gebruik van persoonlijke informatie.

Bij het vrijwillig verstrekken van uw persoonlijke informatie aan 71WorkX via deze Site, zal 71WorkX uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Mocht u op enig moment besluiten dat u geen elektronische communicatie meer wilt ontvangen heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven doormiddel van een link in de ontvangen electronische communicatie of indien daarin niet is voorzien, door het sturen van een e-mail of contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de contactsectie.

9. Correcties, toegang en updates van uw persoonsgegevens.

71WorkX streeft ernaar om uw persoonlijke informatie zo nauwkeurig mogelijk en up to date te houden. Mocht u op enig moment de wens hebben tot inzage, correctie of updaten uw persoonsgegevens, kunt u uw profiel of registratie bijwerken (indien van toepassing) of kunt u contact opnemen met ons via onze contactgegevens vermeld in de contactsectie; 71WorkX zal zo spoedig mogelijk voldoen aan uw verzoek. Let op, om de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen, zult u altijd verzocht worden, voldoende bewijs van uw identiteit aan te leveren alvorens 71WorkX overgaat tot verstrekken van uw persoonsgegevens.

10. Gegevensbewaring.

De persoonlijke informatie die u aan 71WorkX verstrekt, zullen worden bewaard voor zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals door de wet vereist. Het in bewaring houden van uw persoonsgegevens stelt 71WorkX in staat u te blijven voorzien van een continue en zeer persoonlijke dienstverlening.

11. Wijzigingen in deze Privacyverklaring.

71WorkX behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen. U wordt aangeraden om onze Privacyverklaring regelmatig te lezen. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website is geplaatst. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 23 oktober 2013.

Voor Contact

71WorkX verwelkomt vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring, neem contact met ons via de contactgegevens vermeld in de sectie Contact